LG 34.75 ФАО 450 (хибрид за зърно)

LG 34.75 ФАО 450 (хибрид за зърно)

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

  • Средно високи растения
  • Ниско до средно високо заложен основен кочан
  • 18 редови, дълги кочани с голям диаметър и голям брой зърна в ред
  • Средно до високо абсолютно тегло на семената

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

  • Хибрид с отлична продуктивност и стабилност в представянето
  • Ниска влага при прибиране
  • Отлично преставяне при засушливи условия в множество държави с разнообразни климатични дадености
  • Отлично адаптиран към местните условия на отглеждане
  • Много силно изразени компенсаторни възможности

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Подходящ за широко райониране при неполивни условия. Много добре се справя с ниски гъстоти на отлгеждане. Изисква добри грижи в първите фази от развитието си, след което успява да се справи с тежки засушавания и силен температурен стрес.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

*в растения на декар за реколтиране

5700-6000 – при неполивни условия

7000-7200 – при умерени норми на водоподаване

8000-8500 – при високо интензивни условия

За информация:

Валентина Колева, тел.: 0896800825

Венета Колева, тел.: 0879802928

телефони: +35947888256; +35947888251

ел. поща: insekta@abv.bg / или използвайте нашата контактна форма като натиснете ТУК