LG 30.440 ФАО 420 (хибрид за зърно) НОВ!

LG 30.440 ФАО 420 (хибрид за зърно) НОВ!

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

  • Средно високи растения, с добър обем и облистеност
  • Разположен на средно ниво основен кочан
  • 18 редови, дебели кочани, с 34-39 зърна в ред
  • Средно до високо абсолютно тегло на семената
  • Здрави корени

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

  • Отличен потенциал за добив
  • Висока стабилност в представянето
  • Толерантност на засушаване  над средната, демонстрирани през 2012г.
  • Типичен хибрид за зърно, с оптимално съчетани биологични и стопански качества, носещ много нисък производствен риск

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Може да се отглежда при неполивни условия в северна България. За извличане на максимума от потенциала на хибрида, се препоръчва да се отглежда в южна България при напояване.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

*в растения на декар за реколтиране

6000-6200 – при неполивни условия

7300-7500 – при умерени норми на водоподаване

8500-9000 – при високо интензивни условия

За информация:

Валентина Колева, тел.: 0896800825

Венета Колева, тел.: 0879802928

телефони: +35947888256; +35947888251

ел. поща: insekta@abv.bg / или използвайте нашата контактна форма като натиснете ТУК