LG 30.369/Limanova ФАО 370 (хибрид за зърно) НОВ!

LG 30.369/Limanova ФАО 370 (хибрид за зърно) НОВ!

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

  • Ниски до средно високи, компактни растения
  • Ниско разположен основен кочан
  • 16-18 редови, плътни кочани с 36-40 зърна в ред
  • Високо и постоянно абсолютно тегло на семената (360-380 гр.)
  • Добре изразен „стейнгрийн” ефект
  • Здрави корени
  • Рано изтеглен цъфтеж

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

  • С отлично представяне по двата основни агрономически показателя-продуктивност и стабилност
  • Високи и стабилни стойности по всички аспекти, формиращи добива: маса на 1000 семена, брой редове в кочан, брой зърна в ред, брой добити кочани от единица площ, както при ниски, така и при високи гъстоти
  • Силно конкурентен, както при високо интензивни услоя, така и при значителни по сила засушавания

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Подходящ за широко райониране. Може да се отглежда в северна и южна България без напояване.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

*в растения на декар за реколтиране

6200-6400 – при неполивни условия

7500-8000 – при умерени норми на водоподаване

8500-9000 – при високо интензивни условия

За информация:

Валентина Колева, тел.: 0896800825

Венета Колева, тел.: 0879802928

телефони: +35947888256; +35947888251

ел. поща: insekta@abv.bg / или използвайте нашата контактна форма като натиснете ТУК