LG 30.325 ФАО 310 (хибрид за зърно)

LG 30.325 ФАО 310 (хибрид за зърно)

БИОЛОГИЧНИ И АГРОНОМИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ

 • Ниски до средно високи растения
 • Ниско разположен основен кочан
 • 18(16) редови, дълги кочани с голям диаметър и добре изпълнен връх
 • Умерен „стейнгрийн” ефект
 • Здрави корени

СТОПАНСКА ОЦЕНКА

 • Ранен хибрид с отлична продуктивност
 • Изключително представяне при интензивни условия
 • Типа на зърното предоставя винаги оптимално съотношение добив/влага и бързо отдаване на влагата в края на вегетацията
 • Много стабилен в представянето и високо толерантен на засушаване
 • Отлично балансиран хибрид, с много добри резултати, дори и при ниски гъстоти на отглеждане
 • Генетика, работеща ефективно в много широк диапазон от климатични условия

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Подходящ за отглеждане в цялата страна при неполивни и половни условия.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ

*в растения на декар за реколтиране

6300-6500 – при неполивни условия

7500-8000 – при умерени норми на водоподаване

8500-9000 – при високо интензивни условия

За информация:

Валентина Колева, тел.: 0896800825

Венета Колева, тел.: 0879802928

телефони: +35947888256; +35947888251

ел. поща: insekta@abv.bg / или използвайте нашата контактна форма като натиснете ТУК